Zagadnienia gramatyczne i leksykalne – cześć 2


Jakie umiejętności zdobędziesz dzięki II części kursu Deutsch Positiv i czego konkretnie się nauczysz?

 • poznasz słownictwo związane z zamawianiem jedzenia (nauczysz się wielu przydatnych zwrotów i wyrażeń, które wykorzystasz w restauracji)
 • dowiesz się, jak opisać wygląd zewnętrzny
 • poznasz słownictwo związane z cechami charakteru
 • nauczysz się opisywać temperament i usposobienie
 • poznasz słownictwo związane z uczuciami, stanem psychicznym oraz samopoczuciem
 • poznasz słownictwo związane ze szkołą i studiami (dowiesz się, jak nazywają się  przedmioty szkolne, oceny, przybory szkolne i biurowe, a także poznasz praktyczne zwroty i wyrażenia, które będziesz mógł zastosować w szkole oraz na studiach)
 • poznasz słownictwo związane z ubiorem i zakupem odzieży
 • nauczysz się praktycznych wyrażeń przydatnych podczas prowadzenia dyskusji i rozmów
 • poznasz słownictwo, związane z uroczystościami i imprezami rodzinnymi oraz etapami życia człowieka
 • nauczysz się redagować pisemne zaproszenie na imprezę / uroczystość
 • zobaczysz, jak można poprowadzić rozmowę, w trakcie której zaprosisz na daną uroczystość
 • dowiesz się, jak potwierdzić zaproszenie oraz jak grzecznie odmówić
 • poznasz słownictwo związane ze zwierzętami domowymi, hodowlanymi i dzikimi
 • nauczysz się wielu praktycznych wyrażeń niezbędnych podczas pracy z komputerem
 • dowiesz się, jak prowadzić rozmowy telefoniczne (poznasz słownictwo związane z komunikacją telefoniczną)
 • nauczysz się, jak redagować maile oraz listy (korespondencję prywatną, jak i oficjalną)
 • nauczysz się słownictwa związanego z gotowaniem i przyrządzaniem potraw (poznasz praktyczne wyrażenia i zwroty, które ułatwią „poruszanie się” w tematach kulinarnych)
 • nauczysz się słownictwa związanego z wakacjami i podróżowaniem (dowiesz się, jak zarezerwować miejsce w hotelu, a następnie jak poprowadzić rozmowę już  na miejscu po przyjeździe do hotelu, jak poruszać się na dworcu, kupić bilet, przejść odprawę na lotnisku)
 • wzbogacisz swoje słownictwo o wiele ciekawych przysłów w języku niemieckim

W drugiej części kursu poznasz takie zagadnienia gramatyczne, jak:

 

 • II przypadek (Genitiv)
 • przyimki łączące się z Genitivem
 • zaimki dzierżawcze w Genitivie
 • rzeczowniki słabej deklinacji
 • zaimki osobowe w IV przypadku
 • zaimki osobowe w III przypadku
 • zamiana rzeczowników na zaimki osobowe w III i IV przypadku
 • odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym
 • odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym
 • odmiana przymiotnika po zaimkach dzierżawczych oraz przeczeniu „kein“
 • zaimki pytające (Interrogativpronomen): „welcher/welche/welches”, „was für ein”, „was für eine”
 • zaimki wskazujące (Demonstrativpronomen): „dieser, diese, dieses”
 • czasowniki zwrotne (reflexive Verben)
 • zaimek zwrotny „sich” (Reflexivpronomen)
 • czasowniki rozdzielnie złożone
 • czasowniki nierozdzielnie złożone
 • liczebniki porządkowe
 • najważniejsze spójniki oraz szyki, jakie wprowadzają do zdań
 • „Rektion der Verben” (rekcja czasowników)
 • „Rektion der Substantive” (rekcja rzeczowników)
 • „Rektion der Adjektive” (rekcja przymiotników)
 • czas przeszły Perfekt (tworzony od czasowników regularnych)
 • czas przeszły Perfekt (tworzony od czasowników mocnych i nieregularnych)
 • czasowniki, które mogą tworzyć Perfekt zarówno z “haben”,  jak i z “sein”
 • czas przeszły Imperfekt (Präteritum) dla czasowników regularnych oraz nieregularnych

 

Zobacz również zagadnienia gramatyczne i leksykalne dla kursu podstawowego >>

 

Zobacz lekcję próbną kursu języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym :)