Zagadnienia gramatyczne i leksykalne – cześć 1


Jakie umiejętności zdobędziesz dzięki I części kursu Deutsch Positiv i czego konkretnie się nauczysz?

 • poznasz podstawowe zwroty grzecznościowe
 • będziesz potrafił mówić o sobie, swoim pochodzeniu, rodzinie, wieku
 • poznasz nazwy krajów oraz języki, jakimi posługują się ich mieszkańcy
 • nauczysz się określać zawody w języku niemieckim
 • będziesz potrafił podawać godziny
 • poznasz dni tygodnia i nazwy miesięcy, pory roku, kierunki geograficzne świata
 • nauczysz się słownictwa, którego będziesz mógł użyć do opisywania swojego dnia
 • nauczysz się opisywać wnętrze domu, mieszkania (poznasz słownictwo związane z wyposażeniem domu oraz sprzętem domowym)
 • poznasz słownictwo związane z posiłkami i żywnością, nauczysz się opisywać co jesz na śniadanie, obiad i kolację
 • nauczysz się opisywać pogodę
 • poznasz kolory
 • poznasz słownictwo związane z częściami ciała człowieka poznasz nazwy chorób, specjalności lekarskich i inne przydatne słownictwo, które będzie Ci pomocne podczas wizyty u lekarza, a także wyrażenia, które będziesz mógł użyć w aptece
 • poznasz słownictwo związane z prowadzeniem zdrowego stylu życia
 • nauczysz się prowadzić dialogi podczas zakupów w sklepie
 • będziesz potrafił opisać swoje hobby
 • dowiesz się, jakiego słownictwa użyć, aby poinstruować kogoś jak dojść w dane miejsce lub samemu zapytać o drogę za granicą

Poznasz takie zagadnienia gramatyczne, jak:

 

 • zaimki osobowe w mianowniku
 • odmiana przez osoby czasowników regularnych i nieregularnych
 • szczegółowe zasady użycia rodzajników w języku niemieckim
 • liczebniki główne (nauczysz się je budować, poprawnie zapisywać oraz odczytywać)
 • zasady tworzenia liczby mnogiej w języku niemieckim
 • IV przypadek / Akkusativ
 • III przypadek / Dativ
 • konstrukcja „es gibt”
 • stosowanie przeczenia w języku niemieckim (nein, nicht, kein)
 • czasowniki modalne
 • tryb rozkazujący
 • spójnik: wenn
 • budowanie zdań oznajmujących oraz pytających
 • zasady szyku w zdaniu pytającym z użyciem zaimków pytających
 • zaimki dzierżawcze
 • przyimki łączące się z biernikiem
 • przyimki łączące się z celownikiem
 • przyimki z biernikiem lub/i z celownikiem

 

Zobacz również zagadnienia gramatyczne i leksykalne dla kursu średniozaawansowanego >>

 

Zobacz lekcję próbną kursu języka niemieckiego na poziomie podstawowym :)