A- A A+

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Zasady og├│lne przyj─Ötej przez nas Polityki Prywatno┼Ťci

 1. Dbamy o prywatno┼Ť─ç i bezpiecze┼ästwo danych osobowych u┼╝ytkownik├│w strony internetowej prowadzonej pod adresem http://kochamniemiecki.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Serwis). W tym zakresie kierujemy si─Ö zw┼éaszcza zasadami wynikaj─ůcymi z poni┼╝szych ustaw i przepis├│w wydanych na ich podstawie:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustaw─ů o ochronie danych osobowych);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ÔÇô Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Administratorem danych osobowych jest Netina Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Toszeckiej 102 w Gliwicach (44-117), zarejestrowana w rejestrze przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonym przez S─ůd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydzia┼é Gospodarczy KRS pod numerem 0000266022, NIP 6312501436, REGON: 240440434 (dalej tak┼╝e jako: ADO).
 2. Polityka prywatno┼Ťci okre┼Ťla m.in.:

 • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych u┼╝ytkownik├│w Sklepu
 • mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskiwania dost─Öpu do tych danych,

 • sposoby wykorzystania tych danych,

 • polityk─Ö wykorzystania plik├│w cookies w Sklepie.

   

II. Sposoby zbierania danych o u┼╝ytkowniku

 1. Zale┼╝y nam na jak najlepszym dopasowaniu ┼Ťwiadczonych przez nas us┼éug do sytuacji u┼╝ytkownika oraz u┼éatwieniu u┼╝ytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy r├│┼╝norodne dane o u┼╝ytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, kt├│re u┼╝ytkownik sam nam poda (za wyj─ůtkiem ÔÇô w pewnych sytuacjach ÔÇô danych zbieranych automatycznie za pomoc─ů plik├│w cookies oraz danych logowania, o czym mowa poni┼╝ej).
 2. Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika jest wyra┼╝enie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyra┼╝ana poprzez wype┼énienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane s─ů dla cel├│w okre┼Ťlonym w danym formularzu, najcz─Ö┼Ťciej w celu umo┼╝liwienia Sklepowi kontaktu z u┼╝ytkownikiem drog─ů poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.
 3. Udzielona przez u┼╝ytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych mo┼╝e by─ç w ka┼╝dym czasie odwo┼éana. U┼╝ytkownik w ka┼╝dej chwili ma prawo wgl─ůdu oraz poprawiania swoich danych, a tak┼╝e prawo ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia. O powy┼╝sze informacje mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö na adres poczty elektronicznej administratora ÔÇô na adres info@kochamniemiecki.pl┬áalbo listownie na adres siedziby ADO.
 4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s─ů dane dotycz─ůce wizyty, np. adres IP u┼╝ytkownika, nazwa domeny, typ przegl─ůdarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mog─ů by─ç u┼╝yte do analizy zachowa┼ä u┼╝ytkownik├│w na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych u┼╝ytkownikach, lub do personalizacji zawarto┼Ťci naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawarto┼Ťci. Dane te przetwarzane s─ů jednak wy┼é─ůcznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obs┼éugi hostingowej i nie s─ů kojarzone z danymi poszczeg├│lnych u┼╝ytkownik├│w.
 

III. Zakres danych gromadzonych o u┼╝ytkowniku za po┼Ťrednictwem Sklepu oraz spos├│b ich wykorzystania

 1. Zakres przetwarzania danych zale┼╝y od zakresu udzielonej przez u┼╝ytkownika zgody lub spe┼énienia innego rodzaju przes┼éanki legalizuj─ůcej przetwarzanie danych osobowych. Przes┼éankami tymi w szczeg├│lno┼Ťci s─ů realizacja ┼é─ůcz─ůcej nas z u┼╝ytkownikiem umowy lub marketing w┼éasnych produkt├│w, zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, u┼╝ytkownik powinien poda─ç dane umo┼╝liwiaj─ůce jego identyfikacj─Ö oraz kontakt z nim, wskazane w pkt IV ppkt 3 dane tj. co najmniej imi─Ö, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zale┼╝ne od woli osoby udzielaj─ůcej zgody na ich przetwarzanie.

 3. W przypadku niekt├│rych produkt├│w i us┼éug konieczne mo┼╝e sta─ç si─Ö podanie bardziej szczeg├│┼éowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostan─ů wskazane jednocze┼Ťnie wraz z odpowiednim formularzem s┼éu┼╝─ůcym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez u┼╝ytkownika.

 4. Dane osobowe klienta mog─ů by─ç wykorzystywane w szczeg├│lno┼Ťci dla nast─Öpuj─ůcych cel├│w:
 • realizacji zam├│wie┼ä,
 • dzia┼éa┼ä marketingowych, w tym za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej, wliczaj─ůc analiz─Ö zachowa┼ä i potrzeb u┼╝ytkownik├│w, analiz─Ö rynku,
 • wysy┼éanie newslettera b─ůd┼║ wysy┼ék─Ö wiadomo┼Ťci SMS po wyra┼╝eniu odpowiedniej zgody,
 • tworzenia baz danych u┼╝ytkownik├│w,
 • ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawarto┼Ťci Sklepu,
 • w innych celach okre┼Ťlonych w niniejszej polityce prywatno┼Ťci lub w regulaminie.
 1. Jako administrator danych osobowych mo┼╝emy na zasadach okre┼Ťlonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierza─ç ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odr─Öbnej zgody u┼╝ytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mog─ů by─ç przekazywane podmiotom trzecim.
 2. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, i┼╝ jego dane osobowe mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ przekazywane uprawnionym organom pa┼ästwowym w zwi─ůzku z prowadzonymi przez nie post─Öpowaniami, na ich ┼╝─ůdanie i po spe┼énieniu przes┼éanek potwierdzaj─ůcych niezb─Ödno┼Ť─ç pozyskania od nas tych danych.

 

IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o u┼╝ytkowniku s─ů przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych spe┼éniaj─ůcych wymagania polskiego prawa, w szczeg├│lno┼Ťci ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporz─ůdzeniach wydanych na jej podstawie. ┼Ürodki te maj─ů na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych u┼╝ytkownik├│w przed dost─Öpem os├│b nieupowa┼╝nionych. W szczeg├│lno┼Ťci dost─Öp do danych osobowych u┼╝ytkownik├│w maj─ů dost─Öp jedynie upowa┼╝nione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), kt├│rzy s─ů zobowi─ůzani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbi├│r danych osobowych u┼╝ytkownik├│w Sklepu (potencjalnych klient├│w) s┼éu┼╝y─ç mo┼╝e do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

 

V. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub tre┼Ťci ┼Ťwiadczonych przez nas us┼éug, a tak┼╝e zmiany przepis├│w prawnych mog─ů spowodowa─ç, i┼╝ konieczne stanie si─Ö wprowadzenie zmian do Polityki prywatno┼Ťci i plik├│w cookies. Wraz ze zmian─ů wersji Polityki pojawi si─Ö data oznaczaj─ůca dzie┼ä jej wdro┼╝enia oraz sygnatura oznaczaj─ůca dan─ů wersj─Ö Polityki. ┼╗adna zmiana nie wp┼éynie negatywnie na fundamentalne prawo u┼╝ytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

  VI. Polityka plik├│w cookies
 1. Serwis nie zbiera w spos├│b automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ÔÇ×ciasteczkaÔÇŁ) stanowi─ů dane informatyczne, w szczeg├│lno┼Ťci pliki tekstowe, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z kt├│rej pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─ůcym do nich dost─Öp jest operator Serwisu ÔÇô┬áNetina Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Toszeckiej 102 w Gliwicach (44-117), zarejestrowana w rejestrze przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonym przez S─ůd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydzia┼é Gospodarczy KRS pod numerem 0000266022, NIP 6312501436, REGON: 240440434.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s─ů w celu:
 • dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg├│lno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika Serwisu i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, kt├│re pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci;
 • utrzymanie sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki kt├│rej U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa.
 1. W ramach Serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plik├│w cookies: ÔÇ×sesyjneÔÇŁ ┬á(session cookies) oraz ÔÇ×sta┼éeÔÇŁ (persistent cookies). Cookies ÔÇ×sesyjneÔÇŁ s─ů plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). ÔÇ×Sta┼éeÔÇŁ pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plik├│w cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plik├│w cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy Serwisu mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plik├│w cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczeg├│lno┼Ťci w taki spos├│b, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plik├│w cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika Serwisu. Szczeg├│┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plik├│w cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, ┼╝e ograniczenia stosowania plik├│w cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niekt├│re funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ wykorzystywane przez wsp├│┼épracuj─ůcych z operatorem Serwisu partner├│w.
 5. Wi─Öcej informacji na temat plik├│w cookies dost─Öpnych jest w sekcji ÔÇ×PomocÔÇŁ w menu przegl─ůdarki internetowej.
 

Wersja z dnia 24.05.2018 r.