LEKCJA 1 kursu Deutsch Positiv na poziomie PODSTAWOWYM

A- A A+

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


 Cześć! Jak się nazywasz?  /     Hallo! Wie heißt du?

 

Nazywam się....

 

Ich bin.............................. - Jestem...............................................
Ich heiße.......................... - Nazywam się....................................
Mein Vorname ist.......... - Moje imię to.......................................
Mein Name ist................ - Moje nazwisko to / Nazywam się.......

 

 

Jak się nazywasz?

 

Wie heißt du? - Jak się nazywasz?
Wie heißen Sie? - Jak się Pani/Pan nazywa?
Wie ist dein Vorname? - Jakie jest Twoje imię?
Wie ist Ihr Vorname? - Jakie jest Pani/Pana imię?
Wie ist dein Name? - Jakie jest Twoje nazwisko? /
Jak się nazywasz?
Wie ist Ihr Name? - Jakie jest Pani / Pana nazwisko?
Jak się Pani / Pan nazywa?

 

 

Zaimki osobowe:

 

Liczba pojedyncza: Liczba mnoga:
ich - ja wir - my
du - ty ihr - wy
er - on sie - oni, one
sie - ona Sie - Pani, Pan, Państwo
es - ono

 

 

Szyk w zdaniu oznajmującym:

 

1 2 3
Er ist Thomas.

1 - podmiot (→ np. er)

2 - orzeczenie (→ np. ist)

3 - dopełnienie (→ np. Thomas)

 

 

Szyk w zdaniu pytającym tworzony jest przez przestawienie, tzw. inwersję:

 

2 1 3
Ist er Thomas?

 

 

Odmiana czasownika „sein” – „być” przez osoby:

 

ich bin - ja jestem wir sind - my jesteśmy
du bist - ty jesteś ihr seid - wy jesteście
er ist - on jest sie sind - oni, one są
sie ist - ona jest Sie sind - Pani, Pan jest, Państwo są
es ist - ono jest  

 

 

Odmiana czasownika „haben” – „mieć” przez osoby:

 

ich habe - ja mam wir haben - my mamy
du hast - ty masz ihr habt - wy macie
er hat - on ma sie haben - oni, one mają
sie hat - ona ma Sie haben - Pani, Pan, Państwo ma
es hat - ono ma  

 

 

Zwroty grzecznościowe:

 

bitte proszę
danke dziękuję
vielen Dank dziękuję bardzo
danke schön dziękuję bardzo/ dziękuję ślicznie
Entschuldigung! przepraszam
Kein Problem! nie ma problemu
gleichfalls nawzajem
ja, danke tak, dziękuję
nein, danke nie, dziękuję
   
Hallo! cześć! (tylko na powitanie)
Guten Morgen! dzień dobry! (rano)
Guten Tag! dzień dobry! (w ciągu dnia)
Guten Abend! dobry wieczór!
Gute Nacht! dobranoc!
Tschüs! / Tschüss! cześć! (tylko na pożegnanie)
Auf Wiedersehen! do widzenia!
Bis bald! do zobaczenia wkrótce!
Bis gleich! do zobaczenia wkrótce!
Bis morgen! do jutra!
Bis später! do zobaczenia później!
Auf Wiederhören! do usłyszenia!
   
Wie geht es dir? = Co u Ciebie słychać? / Jak Ci leci?
Wie geht’s?  
   
Wie geht es Ihnen?= Co u Pani/ Pana /Państwa słychać?
Wie geht’s Ihnen?  
   
Danke, gut. Dziękuję, dobrze.
Ganz gut. Całkiem dobrze.
Wunderbar. Cudownie.
Prima! Świetnie!
Toll! Świetnie!
Super! Super!
   
Es geht. Jakoś leci.
So lala! Tak sobie!
Nicht so gut. Nie tak dobrze.
Leider nicht gut. Niestety nie dobrze.
Miserabel. Fatalnie.
Furchtbar. Okropnie.

Zobacz teraz ćwiczenia do tej lekcji »


Przejdź do lekcji »

Chcesz sprawdzić poziom wyższy?

Przejrzyj kurs Deutsch Positiv
na POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM