LEKCJA 1 kursu Deutsch Positiv na poziomie ŚREDNIOZAAWANSOWANYM

A- A A+

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


 W restauracji. Co zamawiasz?  /     Im Restaurant. Was bestellst du?

Porady dotyczące robienia ćwiczeń
Wielkość liter ma znaczenie.

Jeśli gdzieś będzie oczekiwana duża litera, a Ty napiszesz małą, zostanie to ocenione jako błąd. Pamiętaj na przykład, że zdania zaczynamy pisać z dużej litery.

Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych.

Chodzi tu głównie o przecinki, kropki, znaki zapytania itp. Np. każde zdanie, które piszesz, powinno kończyć się - w zależności od rodzaju zdania - kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. Ćwiczenie 
1
 / 
 Aufgabe 
1

Höre der Aufnahme im Restaurant zu und markiere dann, ob der angegebene Satz richtig oder falsch ist: / Wysłuchaj nagrania w restauracji, a następnie zaznacz, czy dane zdanie jest prawdziwe „richtig”, czy niezgodne z prawdą „falsch”.

Spróbuj wyłapać z dialogu jak najwięcej informacji. Koncentruj się zawsze na tym, co już rozumiesz, nie przejmuj natomiast tym, jeśli pojawi się wyraz, który będzie dla Ciebie nowy. Powodzenia!

Martin:

Was für ein angenehmer Duft!

Hmm...ich bin schon hungrig!

Ich bestelle die ganze

Speisekarte…

Siehst du, da gibt's ein

Tagesmenü an der Tafel.

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

Eva:

Ja, was nimmst du?

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

Martin:

Ich nehme eine kleine

Vorspeise und zwar ein

Knoblauchbaguette. Du auch?

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

Eva:

Nein, ich beginne mit dem

Hauptgericht. Ich bestelle

Hähnchen in Currysauce mit

Gemüse und

dann einen Apfelkuchen mit Sahne.

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

Martin:

Und ich nehme dann eine

Brokkolisuppe und für den zweiten

Gang ein Rindsfiletsteak mit

Bratkartoffeln und Gemüse.

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

Eva:

Du musst wirklich hungrig sein.

Nimmst du auch ein Dessert?

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

Martin:

Na klar! Ich nehme dann einen

Apfelkuchen, aber ohne Sahne.

Die Schlagsahne ist doch eine

Kalorienbombe. Ich achte gut darauf, was ich esse!

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

Eva:

Ja, aber nicht darauf, wie viel...

Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji

 

Zaznacz teraz czy dane zdanie jest poprawne (richtig), czy fałszywe (falsch):
1. Martin hat einen groβen Hunger.
2. Eva ist nicht hungrig.
3. Eva bestellt zuerst einen Aperitif.
4. Martin nimmt eine Knoblauchcremesuppe.
5. Eva bestellt ein Hähnchen in Currysauce mit Gemüse.
6. Martin bestellt keinen Apfelkuchen, weil er sehr kalorienreich ist.
 
   

 

 Ćwiczenie 
2
 / 
 Aufgabe 
2

Übersetze die Sätze: / Przetłumacz zdania:

Uwaga: zwróć uwagę na ortografię i interpunkcję!

 1. Czy mają Państwo rezerwację?

 2. Czy danie jest łagodne?

 3. Czy mógłby Pan przynieść rachunek?

 4. Czyj to jest pokój?

 5. Czyje to są książki?

 6. To są książki nauczyciela.

   

 

 Ćwiczenie 
3
 / 
 Aufgabe 
3

Wende den Genitiv an, indem du die Präposition „von” benutzt und die angegebenen Wörter verwendest: / Zastosuj Genitiv używając przyimka „von“ i korzystając z podanych wyrazów:

Wskazówka: użyj rodzajników określonych

Przykład:

Bettina
das Geschenk

 

 

Das ist das Geschenk von Bettina.

 

 

 

1.
Inge
die Schokolade

 

 

Das ist .

 

2.
der Lehrer
das Mittagessen

 

 

Das ist .

 

3.
das Kind
der Apfel

 

 

Das ist .

   

 

 Ćwiczenie 
4
 / 
 Aufgabe 
4

Wähle die richtige Antwort: / Wybierz prawidłową odpowiedź:
 1. Die Formen (Genitiv) sind doch nicht so schwer!

 2. Ende (das Jahr) fahre ich ins Gebirge.

 3. Den Anfang (der Film) mag ich besonders gerne.

 4. Die Schuhe (das Kind) sind sehr schmutzig.

   

 

 Ćwiczenie 
5
 / 
 Aufgabe 
5

Bilde den Genitiv aus den angegebenen Substantiven. Denke an die Substantive der schwachen Deklination! / Utwórz Genitiv od podanych rzeczowników. Pamiętaj o rzeczownikach słabej deklinacji!

Wskazówka: użyj rodzajników określonych oraz zwracaj uwagę na ortografię i wyjątki! W tym zadaniu ćwiczymy standardową formę Genitivu (np. des Lehrers) i nie korzystamy z przyimka „von”.

Przykład:

der Tisch - der Lehrer

der Tisch des Lehrers

 

 1. das Rezept - der Doktor

  das Rezept

   

 2. das Menü - das Restaurant

  das Menü

   

 3. die Konstruktion - der Satz

  die Konstruktion

   

 4. die Rede - der Präsident

  die Rede

   

 5. das Lied - die Sängerin

  das Lied

   

 6. die Geschichte - der Held

  die Geschichte

   

 7. der Käfig (klatka) - das Tier (zwierzę)

  der Käfig

   

 8. die Größe (rozmiar) - der Pullover (sweter)

  die Größe

   

 9. der Autor - der Roman (powieść)

  der Autor

   

 10. der Name - die Freundin

  der Name

   

 11. der Preis - das Glas

  der Preis

   

 12. der Anfang (początek) - das Jahr (rok)

  der Anfang

   

 13. der Protest - die Studentinnen

  der Protest

   

 14. die Stimme (głos) - das Herz

  die Stimme

   

 15. der Artikel - die Journalistin

  der Artikel

   

   


Wszystkie ćwiczenia:
   

Powtórz teraz materiał z tej lekcji przeglądając ściągę »


Przejdź do lekcji »

Ta lekcja jest dla Ciebie zbyt trudna?

Przejrzyj kurs Deutsch Positiv
na POZIOMIE PODSTAWOWYM