LEKCJA 1 kursu Deutsch Positiv na poziomie ŚREDNIOZAAWANSOWANYM

A- A A+

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


 W restauracji. Co zamawiasz?  /     Im Restaurant. Was bestellst du?

1. Słownictwo w restauracji:

 

Kellner

Haben Sie eine Reservierung?

Czy mają Państwo rezerwację?

Möchten Sie einen Platz im Raucher- oder Nichtraucherbereich?

Woleliby Państwo miejsce w części dla palących, czy niepalących?

Folgen Sie mir bitte.

Proszę za mną.

Die Speisekarte für Sie bitte schön.

Karta menu dla Państwa, bardzo proszę.

Darf ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen?

Czy mogę Państwu przynieść już coś do picia?

Hätten Sie gerne etwas zu trinken?

Czy chcielibyście Państwo coś do picia?

Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen?

Czy mogę przyjąć Państwa zamówienie?

Möchten Sie schon bestellen?

Czy chcielibyście Państwo już zamówić?

Was wünschen Sie?

Czego sobie Państwo życzą?

Möchten Sie einen Aperitif / eine Vorspeise?

Czy chcielibyście Państwo przystawkę?

Was hätten Sie gern als Hauptgericht / als Dessert?

Co chcielibyście Państwo / życzycie sobie jako danie główne / deser?

 

Gast

Dürfen wir uns an diesen Tisch setzen?

Czy możemy usiąść przy tym stole?

Wohin könnten wir uns setzen?

Gdzie moglibyśmy usiąść?

Gibt es heute noch freie Plätze?

Czy są dzisiaj jeszcze wolne stoliki?

Was können Sie uns empfehlen?

Co może nam Pan (Pani) polecić?

Was empfiehlt heute Ihr Küchenchef?

Co dzisiaj poleca Państwa szef kuchni?

Was ist die Spezialität des Küchenchefs?

Co jest specjalnością szefa kuchni?

Bietet Ihr Restaurant auch typische Regionalgerichte?

Czy Wasza restauracja oferuje również typowe dania regionalne?

Wir würden gerne etwas von den Regionalgerichten probieren. Was können Sie uns empfehlen?

Spróbowalibyśmy chętnie czegoś z dań regionalnych. Co może nam Pan (Pani) polecić?

Was gibt es im Tagesangebot?

Co jest w ofercie dnia?

Entschuldigung, wir möchten gerne bestellen!

Przepraszam, chcielibyśmy zamówić!

Ich nehme ein Glas Saft / eine Tasse Kaffee.

Wezmę szklankę soku / filiżankę kawy.

Ich hätte gerne Mineralwasser.

Chciałbym wodę mineralną.

Einen Kartoffelsalat bitte.

Poproszę sałatkę ziemniaczaną.

Als Vorspeise nehme ich einen griechischen Salat und als Hauptgericht nehme ich Spargelcreme mit Toastbrot und dann Schweinebraten mit Kartoffeln.

Na przystawkę wezmę sałatkę grecką, a na danie główne biorę krem ze szparagów z chlebem tostowym, a następnie pieczeń wieprzową z ziemniakami.

Zum Dessert nehme ich Eis mit Schokoladenmus.

Na deser wezmę lody z musem czekoladowym.

Gibt es auch vegetarische Gerichte?

Czy są też dania wegetariańskie?

Ist die Speise scharf /mild?

Czy danie jest ostre / łagodne?

Ich hätte gerne ein gut durchgebratenes Steak.

Chciałbym dobrze wypieczony stek.

Ich hätte gerne ein Steak, medium bitte!

Chciałbym stek, krwisty proszę!

Ich bin auf glutenfreier Diät, könnten Sie mir passende Gerichte empfehlen?

Jestem na diecie bezglutenowej, mógłby mi Pan polecić odpowiednie dania?

Ich muss auf Glukoseniveau achten / ich bin Diabetiker...

Muszę uważać na poziom glukozy / jestem cukrzykiem...

Könnten Sie die Rechnung bringen?

Czy mógłby Pan przynieść rachunek?

Könnte ich die Rechnung bekommen?

Czy mógłbym dostać rachunek?

Könnte ich schon bezahlen?

Czy mógłbym już zapłacić?

 

Kellner Gast

Schmeckt es Ihnen?

Smakuje Panu/Pani/Państwu?

 • Ja, sehr, danke!

  Tak, bardzo, dziękuję!

   

 • Danke, es schmeckt sehr gut.

  Dziękuję, smakuje bardzo dobrze.

   

 • Ja, das ist lecker / sehr schmackhaft.

  Tak, jest pyszne / bardzo smaczne.

Wollen Sie vielleicht noch etwas bestellen?

Czy chcielibyście Państwo może jeszcze coś zamówić?

 

Haben Sie noch einen Wunsch?

Czy mają Państwo jeszcze jakieś życzenie?

 • Ja, gerne. Ich bestelle noch eine Tasse Tee.

  Tak, chętnie. Zamówię jeszcze filiżankę herbaty.

   

 • Nein, danke.

  Nie, dziękuję.

Bezahlen Sie zusammen oder getrennt?

Płacą Państwo razem czy osobno?

 • Getrennt / zusammen bitte.

  Osobno / razem proszę.

   

 • Das geht auf mich.

  Ja płacę. (dosłownie: rachunek idzie na mnie.)

Das macht 36 Euro.

Należy się 36 Euro.

 • Bitte 40 Euro. Das stimmt so.

  Proszę 40 Euro. Zgadza się (tak jest w porządku).

 

2. Nazwy lokali gastronomicznych:

 

das Restaurant / die Gaststätterestauracja
das Cafékawiarnia
die Kneipeknajpa
die Barbar
die Kantinestołówka
die Mensastołówka studencka

 

3. Pozostałe słownictwo:

 

die Vorspeise / der Aperitifprzystawka
die Hauptspeise / das Hauptgerichtdanie główne
die Suppezupa
die Beilagendodatki
das Dessert deser
die Speisekarte = das Menükarta menu
zeigenpokazywać
eine groβe Auswahlduży wybór (bogata oferta)
das Nudelgericht, -edanie z makaronu
die Bandnudel, -ntagliatelle, makaron wstążki
der Spinat, -eszpinak
die Saisonkarte, -nkarta sezonowa
beachtenswertgodny uwagi
ausgezeichnetwyśmienity
die Fischspezialität, -enspecjalność z dań rybnych / specjał z ryb
unter anderem (również: unter anderen)między innymi
das Lachsfilet, -sfilet z łososia
Alles hört sich sehr gut an!Wszystko brzmi bardzo dobrze!
sich entscheidenzdecydować się

 

4. Formy „Konjunktiv II“:

 

„Hätten Sie gerne....?”

„Czy chciałby Pan / Pani/ Państwo...”

„Könnten Sie...?”

„Czy mógłby Pan / Pani / Państwo?”

 

Forma Konjunktiv II (a dokładniej Konjunktiv Imperfekt), czyli trybu przypuszczającego stosowana jest między innymi w zdaniach wyrażających życzenie, przypuszczenie, prośbę lub rozkaz lub też w formach grzecznościowych (najczęściej w postaci czasowników modalnych).

 

5. Genitiv (dopełniacz):

 

DER DIE DAS L.mng.

GENITIV

(Dopełniacz)

wessen?

(czyj, czyja, czyje?)

des

(eines)

der

(einer)

des

(eines)

der

(-)

 

Zapamiętaj!

 

Oprócz zamiany rodzajników będziesz dodawać do rzeczownika rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej, końcówkę „s” lub „es”.

Jeśli masz do czynienia z rzeczownikiem wielosylabowym (mówimy teraz o rodzaju męskim i nijakim), wówczas dodasz do wyrazu samo „s”, np: des Mädchens, des Lehrers.

Jeśli natomiast mamy rzeczownik jednosylabowy, wtedy otrzymuje on w dopełniaczu końcowkę „es”, np. des Buches, des Kindes. Podobnie sprawa się ma z rzeczownikami zakończonymi na: -s, -β, -x, -z, -tz, np: des Blitzes.

 

Wessen Buch ist das?

Czyja to jest książka?

 

Wessen Lampe ist das?

Czyja to jest lampa?

 

Wessen Autos sind das?

Czyje to są auta?

 

Das ist das Buch des Schülers.

To jest książka ucznia.

 

Das ist die Lampe der Oma.

To jest lampa babci.

 

Das sind die Autos der Eltern.

To są auta rodziców.

 

 • Jeśli spotkasz się z imionami, nazwiskami lub innymi nazwami własnymi w Genitivie to wówczas posiłkować się możesz końcówką –s:

   

  Schillers Werke dzieła Schillera

   

  Herrn Meyers Auto auto pana Meyera

  (dodaliśmy –n do wyrazu Herr, gdyż jest to rzeczownik odmiany słabej)

  Florians Wohnung mieszkanie Floriana

  Evas Bilder obrazy Ewy

  Frau Müllers Küche kuchnia pani Müller

   

 • Jeśli imiona własne zakończone są na -s, -ß, -tz, -z, -x wówczas użyjesz apostrofu lub dodasz końcówkę -ens:

   

  Hansens Zimmer - Hans’ Zimmer pokój Hansa

  Frau Moritz Haus dom pani Moritz

  Aristoteles Werke dzieła Arystotelesa

  Johann Strauß bekannteste Kompositionen najsłynniejsze kompozycje Johanna Straußa

   

 • formy Genitivu można zastąpić poprzez użycie przyimka „von”:

   

  Das ist die Uhr des Onkels.

  Das ist die Uhr von dem Onkel.

  (Das ist die Uhr vom Onkel.)

   

  Das sind Evas Bilder.

  Das sind die Bilder von Eva.

   

 

6. Rzeczowniki tzw. słabej deklinacji:

 

Do słabej deklinacji należą głównie rzeczowniki rodzaju żeńskiego, ale też pewna liczba rzeczowników rodzaju męskiego. Rzeczowniki rodzaju męskiego, które należą do słabej deklinacji otrzymują w Genitivie (jak również w Dativie i Akkusativie) w liczbie pojedynczej końcówkę –n lub –en!

 

Odmiana rzeczownika należącego do słabej deklinacji przez wszystkie przypadki:

 

L.poj.

NOMINATIV

Mianownik

der Junge

(ein Junge)

GENITIV

Dopełniacz

des Jungen

(eines Jungen)

DATIV

Celownik

dem Jungen

(einem Jungen)

AKKUSATIV

Biernik

den Jungen

(einen Jungen)

 

Rzeczownikami słabej deklinacji mogą być:

 

 • rzeczowniki rodzaju męskiego, które kończą się na: –e

  np. der Kollege (kolega), der Beamte (urzędnik), der Neffe (bratanek, siostrzeniec), der Kunde (klient), der Deutsche (Niemiec)

   

 • rzeczowniki rodzaju męskiego, obcego pochodzenia, najczęściej o końcówkach:
  –ant, -ent, -at, -ist

  np. der Journalist (dziennikarz), der Präsident (prezydent), der Patient (pacjent), der Soldat (żołnierz)

   

 • jak również kilka innych rzeczowników rodzaju męskiego (najlepiej je zapamiętać):

  np. der Herr (pan), der Mensch (człowiek), der Nachbar (sąsiad), der Bär (niedźwiedź), der Prinz (książę), der Held (bohater), der Graf (hrabia)

Istnieje również kilka rzeczowników, które wykazują cechy słabej deklinacji, jednak ich Genitiv w liczbie pojedynczej wygląda nieco inaczej – wyrazy te otrzymują w Genitivie końcówkę –ns (wyjątkowo wyraz „Herz“ otrzymuje końcówkę –ens). To wyjątki, które najlepiej zapamiętać:

das Herz (serce)

der Gedanke (myśl)

der Name (nazwisko)

der Buchstabe (litera)

Przykłady takiej odmiany:

 

NOMINATIV

Mianownik

der Name

das Herz

GENITIV

Dopełniacz

des Namens

des Herzens

DATIV

Celownik

dem Namen

dem Herzen

AKKUSATIV

Biernik

den Namen

das Herz

Zobacz teraz ćwiczenia do tej lekcji »


Przejdź do lekcji »

Ta lekcja jest dla Ciebie zbyt trudna?

Przejrzyj kurs Deutsch Positiv
na POZIOMIE PODSTAWOWYM