Ćwiczenie 1 do lekcji muzycznej: Nena „99 Luftballons”

Zapraszam Cię do ćwiczenia na rzeczowniki złożone (zusammengesetzte Substantive): <= => Określ rodzajnik przy poniższych rzeczownikach złożonych: Die richtige(n) Antwort(en) anklicken bzw. eingeben. Alle Fragen anzeigen <=  ...

Ćwiczenie 5 do lekcji Xavier Naidoo “Wo willst du hin?”

Zapraszam do powtórki słówek z lekcji o Xavierze: Wie heißt die polnische Entsprechung des Wortes: / Jak brzmi polski odpowiednik słowa: (słownictwo z lekcji Xavier Naidoo "Wo willst du hin?") Kombinieren Sie die richtigen Paare!...

Ćwiczenie 4 do lekcji Xavier Naidoo “Wo willst du hin?”

Zapraszam Cię do kolejnego ćwiczenia do lekcji muzycznej z Xavierem: (Modalverben) Co jest poprawne, a co błędne? Zaznacz: / Was ist richtig und was ist falsch? Markiere: Die richtige(n) Antwort(en) anklicken. Tom:Ich würde so gerne wieder mal in...

Ćwiczenie 3 do lekcji Xavier Naidoo „Wo willst du hin?”

  3 ćwiczenie (Modalverben) do lekcji z Xavierem:       ODSŁUCHAJ NAGRANIE:   Co jest poprawne, a co błędne? Zaznacz: / Was ist richtig und was ist falsch? Markiere: Die richtige(n) Antwort(en) anklicken. Sabine:Ich lebe sehr intensiv. Ich stehe meistens...